Kosketus ja saattohoito -kirjan ennakkomyynti

Olemme työskennelleet rentoutushoitajina Terhokodissa pian viisi vuotta. Kätemme ja läsnäolomme ovat tukeneet potilaita ja heidän omaisiaan vaativassa elämäntilanteessa noin 3 500 kertaa, kun arvioimme yksittäisten hoitokohtaamisten määrää viiden vuoden ajalta.

Näiden hoitokohtaamisten myötä olemme vakuuttuneita siitä, että vakavasti sairasta ja hänen läheisiään voidaan tukea vaativan elämänvaiheen läpi inhimillisen kosketuksen ja läheisyyden avulla. 

Siitä me kirjoitamme nyt kirjaa. Haluamme jakaa vuosien aikana kertyneet kokemuksemme niin, että inhimillinen läheisyys olisi vahvemmin läsnä saattohoidossa ihan kaikkialla Suomessa. Kirja on suunnattu sairaanhoitajille, lääkäreille, lähihoitajille, omaishoitajille ja vapaaehtoisille.

Teemme kirjoitustyötä yrittäjinä ilman apurahaa, joita olemme hakeneet, mutta valitettavasti emme ole saaneet. Pieni joukkorahoituskampanja Mesenaatti.me:n kautta antoi hyvän alkusysäyksen kirjoittamiselle. Kirjoitustyömme on tuottoisassa vaiheessa ja haluaisimme ottaa aikaa arkityöstämme työn loppuun saattamiseen. Siksi myymme kirjaa ennakkoon. Kosketus ja saattohoito -kirja julkaistaan keväällä 2018. 

Osta kirja ennakkoon verkkokaupastamme.

"Sinun kädestäsi siirtyi kosketus minuun
Tahdon siirtää sitä eteenpäin, lohdutukseksi ja toivoksi eteenpäin
rakentaa kosketuksen sillan hetkestä hetkeen, yhden kerrallaan" (Tuula Styrman)

 

Kiitollisena kaikenlaisesta tuesta ja kannustuksesta,

Marika ja Tuula

 

Tietoa kirjastamme:

Kirjan kirjoittajat 

Tuula Styrman ja Marika Torniainen

Tietokirja

Kosketuksen käyttö osana saattohoitoa on inhimillisesti arvokasta. Kirja kertoo miten vakavasti sairasta voi ja pitäisi koskettaa.

Kirjoitamme kirjaa kosketuksen ja hieronnan käyttömahdollisuuksista saattohoidossa ja vakavasti sairaiden tukemisessa. Tietokirjaa varten on haastateltu kymmenen saattohoitoon erikoistunutta sairaanhoitajaa ja lääkäriä. Teemme tiivistä yhteistyötä Terhokodin kanssa, joka on yksi edistyksellisimmistä saattohoitokodeista Suomessa.

Tavoitteenamme on tuoda kosketuksen ja hieronnan käyttömahdollisuudet hoitajien, lääkärien, omaishoitajien, läheisten ja vapaaehtoisten arkeen käytännöllisellä tavalla. Samalla haluamme herättää keskustelua ja edistää inhimillisen kosketuksen tutkimusta ja käyttöä terveydenhoitoalalla.


Vanhat julkaisut Uudet julkaisut